O nás

Rozhovor s Černorudými horolezci

Překlad skupiny “Libereds” 2017

Přinášíme překlad rozhovoru se zástupci skupiny Schwarz-Rote Bergsteiger_innen o aktivitách v Saském Švýcarsku, které zajímavým způsobem propojují politiku, antifašismus a zájem o historii s turistikou a horolezectvím.

Politicky motivováni labskými pískovci

Editor Contraste Johannes Dietrich žije v Saském Švýcarsku od roku 2015. Je docela ohromen velkým množstvím autonomních struktur a příkladů sebeorganizování se v tomto regionu. Naposledy se setkal s „Černorudými horolezci“ (Schwarz-Rote Bergsteiger_innen) a s některými jejich členy udělal rozhovor o akcích, které podnikají.

Ahoj Wolfe, Danieli a Marino, jste Černorudí horolezci (Schwarz-Rote Bergsteiger_innen) a jste skupinou patřící pod FAU (Freie Arbeiter_innen Union) [syndikalistické odbory]. Jaké myšlenky vás upoutaly na FAU a anarchosyndikalismu obecně?

Wolf: Hm, anarchosyndikalistické odbory fungují velmi odlišně, než je tomu u velkých odborových organizací v Německu. Například odmítáme názor, že svět lze rozdělit na ekonomickou a politickou sféru, stejně jako odmítáme myšlenku parlamentarismu. Politické snahy by měly být založené na velmi základní, demokratické a pokud je to možné, tak velmi konsensuální úrovni, a také na přímých akcích, na stávkách nebo zmocňování sebeorganizace, což jsou prostředky, které my sami využíváme. To ovšem nezahrnuje pouze práci tak, jak ji chápou velké odborové organizace, ale i čas, který využíváme k relaxaci, a čas na sebevzdělávání. Pomocí Černorudých horolezců bereme do vlastních rukou vytvoření skupiny, která organizuje část naší relaxace a volnočasových aktivit, a také pracuje na tom, aby byl tento „luxus“ dostupný pro prekarizované lidi. Tím zároveň poukazujeme na ekonomickou nerovnost, sexismus a obtíže při zaměstnávání. S tímto vzdělávacím mandátem spolu s dalšími lidmi diskutujeme, jak překonávat tyto podmínky v rámci společnosti.

Marina: Většina z nás pochází z vesnického prostředí a z regionů, které jsou málo navštěvované levicovými skupinami. Proto pracujeme s letáky, diskusemi, anarchistickou analýzou a s alternativními modely, abychom vytvořili alternativní koncepty a myšlenky, které jsou populární v Saském Švýcarsku. V současnosti se také snažíme propojit s dalšími levicově orientovanými lidmi v regionu a politicky, sociálně a kulturně je podpořit.

Wolf: Spojují nás anarchosyndikalistické teorie a přístupy. FAU jako struktura nás podporuje nějakými zdroji, zájmem soudruhů a také aplikováním principů do praxe. My naproti tomu nabízíme prostor a semináře, a to zejména pro členy FAU.

Jaké akce jako skupina podnikáte?

Daniel: Nabízíme prostory pro soudruhy z celého regionu labských pískovců (Elbsandsteingebirge), které může být využito pro semináře a odpočinek dalších levicových skupin. Právě teď pracujeme celkem dost na tom, abychom rozšířili počet lůžek, která můžeme nabídnout. Na úrovni obsahu se zabýváme nacistickými strukturami v Saském Švýcarsku, dále se snažíme o ochranu přírodních zdrojů a také zkoumáme politické dějiny regionu, zejména období nacismu. Organizujeme naučné výlety zaměřené právě na tato témata, a nabízíme je zájemcům. Plánujeme a organizujeme připomínkové akce.

Marina: Paralelně k těmto aktivitám koordinujeme participaci na akcích a demonstracích pořádaných FAU v našem regionu a mobilizujeme proti NPD [neonacistická strana Nationaldemokratische Partei Deutschlands] a AfD [krajně pravicová strana Alternative für Detschland] v okolí. Chceme podporovat nezávislé struktury v celém regionu, a snažíme se založit (anarcho-)libertariánské centrum.

Daniel: No a jasně, že taky děláme horolezectví a turistiku jen tak pro radost.

Zmínili jste kampaň za libertariánské centrum na venkově. Co chcete touto strategií dosáhnout, a jaké jsou konkrétní akce?

Wolf: Rádi bychom měli pozemek, který bude sloužit všemožným různorodým účelům, a bude uspokojovat všechny potřeby, které máme. Chceme pokračovat v poskytování zázemí hostům a přátelům, a zejména ubytovávat větší skupiny lidí než doposud. Na druhé straně by tento projekt měl sloužit jako místo setkání k diskuzi a jako zázemí pro kulturní akce zaměřené na místní lidi. K tomu se pojí náš záměr mít vlastní samosprávný projekt bydlení. Nyní se neustále snažíme hledat finanční zdroje a také nové členy (skupiny i jednotlivce), kteří by chtěli přispět a postupně rozvíjet a realizovat naši vizi místa. Nejpravděpodobnějším výstupem bude, až k tomu dozraje čas, zakoupení tohoto místa za pomoci Mietshäusersyndicat [svaz poskytující podporu zdola organizovaným projektům na bydlení]. Nyní postupujeme po malých krůčcích, prostor si s menšími problémy pronajímáme, ale nemůžeme dělat moc velkou propagaci.

Marina: S touto situací se snažíme nějak vyrovnat, jsme otevření výměně zkušeností s dalšími skupinami, a také děláme různé prezentace.

Jaké jsou vaše cíle v oblasti vzdělávací nabídky a připomínkových akcí? Jaké jsou vaše plány pro rok 2017?

Daniel: Tento rok jsme již měli jednu akci k připomínce obětí fašismu. Vylezli jsme na vrchol skály, která sloužila jako pozorovatelna pro vnější tábor koncentráku v Porschdorfu, a to s cílem informovat o tomto táboře a připomenout si jeho oběti. Osmého května chceme vylézt na Friedensturm (Věž míru), což je skála, která byla poprvé zdolána přesně v den porážky nacistického Německa. Lezci, kteří tuto skálu zdolali prvovýstupem v roce 1945 se v posledních týdnech války schovávali v jeskyních, aby nebyli odvedeni do Wehrmachtu. V létě chceme znovu uspořádat turistický seminář, kdy budeme celý týden pěšky putovat po místech nacistických zločinů a také po místech odporu proti nacismu, čímž o těchto věcech chceme informovat.

Marina: V zásadě hledáme skupiny osmi či více lidí, kterým je 14 a více let. To, co nabízíme, je celé spektrum aktivit: příroda a její ochrana v labských pískovcích, antifašismus, výzkum o odporu v době nacismu a o bývalých koncentračních táborech v této oblasti, debaty o Výmarské republice, etika horolezectví, politická historie horských sportů v oblasti, ale také workshopy a semináře vztahující se k organizaci na pracovišti a k práci v odborech. V současné době pracujeme na katalogu naší vzdělávací nabídky. Zájemci nás mohou kontaktovat přímo, a pokud to čas a podmínky dovolí, můžeme na některých věcech pracovat společně. Vlastně nás zajímají potřeby a přání skupin, se kterými pracujeme, čímž se snažíme doladit program podle jejich představ.

Pokud jsou čtenáři aktivitami Černorudých horolezců nadšeni, mohou je kontaktovat na jejich e-mailu: akfreizeit@riseup.net.